Drog- och alkoholpolicy

Vistar har en absolut nollacceptans när det gäller drog- och alkoholmissbruk bland koncernens anställda,
underentreprenörer och övriga som utför arbete för Vistar.

Vistar arbetar aktivt för att minska riskerna för olyckor och skador i arbetsmiljön inom koncernen och då är alla typer av drog- och alkoholmissbruk absolut förbjudna, då detta ökar riskerna för arbetsmiljöolyckor och skador både på människor och på egendom.

Mål med Vistar drog- och alkoholpolicy

 • En drog- och alkoholfri samt säker arbetsplats.

 • Att anställda med missbruksproblem vågar söka hjälp hos t ex närmaste chef eller
  personalansvarig på företaget.

 • Att det råder öppenhet kring drog- och alkoholfrågor och att anställda gemensamt arbetar
  för att tidigt upptäcka olika former av drog- och alkoholmissbruk bland sina kollegor, så att
  dessa kan få stöd och hjälp att komma ur sitt missbruk.

Regler

 • Ingen får vara drogpåverkad på arbetet under några omständigheter.

 • Den som är påverkad av droger på arbetsplatsen skall omedelbart sändas hem så fort detta upptäcks. Närmaste chef ansvarar för att hemtransporten sker på ett säkert sätt. Personalansvarig skall informeras av drog- eller alkoholpåverkad medarbetares närmaste chef, för att kunna vidta åtgärds- och stödåtgärder för att hjälpa personen ur sitt missbruk.

 • Det är absolut förbjudet att inneha eller förtära alkoholhaltiga drycker eller andra droger på arbetet.

 • Reglerna ovan skall även tillämpas för underentreprenörer, konsulter etc som utför arbete åt Vistar koncernen på Vistar kontor, platskontor, projekt, lager och samtliga övrigaplatser där Vistar ansvarar för arbetsmiljön.

MILJÖPOLICY
KVALITETSPOLICY